Generelle vilkår

For www.norskebunader.no

Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår, som gjelder for alle varer, som er reservert til deg på vår hjemmeside www.norskebunader.no

Les vennligst nøye de generelle vilkår, før du bestiller en vare fra hjemmesiden. Ved kjøp av enhver vare, aksepterer du å være bundet av disse generelle vilkårene. Til fremtidige referanser anbefales det, at du skriver ut en kopi av disse generelle vilkårene.

Du kan til enhver tid finne og laste ned disse generelle vilkårene på hjemmesiden. Du kan finne detaljene om din siste bestilling ved å logge inn på din konto via linken ”Min konto”.

 

1. Om oss, våre agenter og de generelle vilkår

1.1 Norske Bunader Oslo AS er et norsk firma registrert hos Brønnøysundregisteret med nummer Org. nr 921 881 886. Firmaets registrerte adresse er Ullernchausseen 1, 0377 Oslo.
Vi betjener www.norskebunader.no . I retningslinjene for personvern (”Retningslinjene”) vil referanser til ”deg” eller ”du” referere seg til alle personer som sender inn opplysninger til oss eller denne hjemmeside.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.3 I disse generelle vilkår:

a) “Konto” betyr den konto, som du skal opprette på hjemmesiden, hvis du ønsker å avgi en bestilling på hjemmesiden.

b) “Bekreftelse” betyr vår bekreftelse pr. e-post av din bestilling.

c) “Pliktforsømmelse” omhandler det som står angitt i nærværende generelle vilkårs avsnitt 10.6b).

d) “Virkedag” betyr en dag, som verken er (i) lørdag eller søndag, eller (ii) en offisiell norsk helligdag.

e) “Ordrebekreftelse” betyr vår e-post til deg, hvor vi bekrefter din bestilling i overensstemmelse med avsnitt 4.10 nedenfor.

f) “Kontrakt” betyr din bestilling av en vare i overensstemmelse med de generelle vilkår, som vi bekrefter i overensstemmelse med avsnitt 4.10 nedenfor.

g) “Kunde” betyr den personen, som gjør en bestilling på hjemmesiden.

h) "Forpliktelse” omhandler det som står angitt i nærværende generelle vilkårs avsnitt 10.6b).

i) "Bestilling" betyr den bestilling gjort av deg på hjemmesiden for å kjøpe en vare hos oss.

j) "Du", "deg" betyr kunden, som gjør bestillinger.

k) Henvisninger til “avsnitt” er avsnitt i nærværende generelle vilkår.

l) Overskrifter skal kun være til hjelp i forbindelse med henvisninger og skal ikke påvirke fortolkningen eller oppbygningen av de generelle vilkår.

m) Ord som formidles i entall, inkluderer også samme ord i flertall og vice versa. Ord som formidler kjønn, inkluderer alle kjønn, og referanser til personer inkluderer et individ, en virksomhet, et aksjeselskap, et firma eller et partnerskap.

n) Referanser til ”inkluderer” eller ”inklusiv” eller lignende ord eller uttrykk betyr uten begrensning.

 

2. Din status

Når du gjør en bestilling på hjemmesiden, er du ansvarlig for:

a) at du er minst 18 år gammel; og

b) at du er bosatt i Norge.

 

3. Ikrafttredelse

3.1 Disse generelle vilkår gjelder for alle nåværende og kommende bestillinger og kontrakter inngått med oss vedrørende salg og levering av en vare.
Når du gjør en bestilling hos oss, gir leveringsinstrukser eller godkjenner levering av en vare, vil dette i hvert enkelt tilfelle utgjøre din uinnskrenkede godkjennelse av disse generelle vilkår. Ikke noe i disse generelle betingelser vil påvirke dine lovfestede rettigheter (herunder retten til å kunne kreve at kjøpte varer fra virksomheter skal korrespondere med disse varenes beskrivelse og formål, samt være av tilfredsstillende kvalitet).

3.2 Disse generelle betingelser vil til enhver tid gjelde fremfor mulige separate betingelser fremsatt av deg. Enhver betingelse som du måtte fremsette, foreslå eller foreskrive i hvilken som helst form til hvilket som helst tidspunkt, det være seg skriftlig, pr. e-post eller muntlig, vil øyeblikkelig bli avvist og utelukket.

3.3 Ingen andre betingelser eller endringer i de generelle betingelser vil være bindende, med mindre underskrevet skriftlig samtykke foreligger fra oss.

 

4. Hvordan en kontrakt utformes

4.1 For å gjøre en bestilling, skal du registrere deg og opprette din egen kundekonto på hjemmesiden, som beskrevet i avsnitt 4.15 i bruksvilkårene. Deretter skal du følge instruksjonene på hjemmesiden for hvordan man gjør en bestilling, og for hvordan man kan endre i de kommende bestillinger, før de sendes via hjemmesiden.

4.2 Når du har valgt en vare du ønsker å bestille, gjelder den pris som fremkommer på hjemmesiden, inklusiv, i hvert enkelt tilfelle, mva., uavhengig av hvilke andre priser du tidligere har sett eller hørt.
Vi forsøker alltid å sikre at den pris som er oppgitt til deg er nøyaktig. Varens pris er den pris som er gjeldende i det øyeblikk du gjør din bestilling. Med mindre noe annet er angitt på hjemmesiden, er alle omkostninger forbundet med kjøp i norske kroner ("NOK").

4.3 Du skal betale en vares samlede pris ved bestillingen ved å gi oss dine kreditt- eller debetkortopplysninger fra en kredittinstitusjon som kan godkjennes av oss, noe vi vil kreve for å kunne behandle din bestilling. Alternativt kan du betale ved hjelp av de betalingsmetoder som vi har annonsert som godkjent av oss, men vi er under ingen omstendigheter bundet til å levere, før vi har mottatt den totale kredittverdige betaling.

4.4 Ved forsinket eller manglende betaling påløper inkasso- og purregebyr i samsvar med forsinkelsesrenteloven og inkassoloven (f.n. 700 NOK).

4.5 Hvis du blir spurt om dine kortopplysninger, skal du være fullt ut berettiget til å bruke kort eller konto. Kredittkort eller konto skal ha tilstrekkelig dekning til å kunne dekke de fastlagte omkostninger til oss.

4.6 Du er ansvarlig for at alle de opplysninger som du gir med det formål å kjøpe en vare hos oss, er korrekte, at kreditt-/debetkort, konto eller annen benyttet betalingsmetode er din egen, og at det er tilstrekkelig dekning eller kreditt til å dekke varenes omkostninger. Vi forbeholder oss retten til å validere dine betalingsopplysninger, før vi leverer varen(e) til deg. Ved å akseptere disse vilkårene godtar du samtidig at alle opplysninger du oppgir ved betaling vil bli lagret på en sikker måte i våre systemer. Vi gjør dette for at du skal slippe å oppgi opplysningene hver gang du foretar et nytt kjøp på siden. Informasjon om betalingskort lagres ikke.
For å få utført betalingene videreformidler vi også dine opplysninger til vår betalingsleverandør. Du kan imidlertid når som helst få tilgang til dine registrerte personlige opplysninger ved å logge inn på «Min konto». Der finner du en oversikt over alle dine lagrede opplysninger, du kan forandre og slette opplysninger etter eget ønske.

4.7 Når du gjør en bestilling på hjemmesiden, godkjenner du bestillingen i overensstemmelse med disse generelle vilkår i henhold til datoen du gjorde din bestilling på. Du bærer ansvaret for å lese den seneste utgave av de generelle vilkår, hver gang du inngir en bestilling.

4.8 Du godkjenner at du kun vil motta fakturaer og kreditnotaer i elektronisk utgave.

4.9 Din bestilling gjelder som et tilbud til vi utsteder vår ordrebekreftelse av bestillingen, eller hvis vi før dette får beskjed fra deg om å annullere bestillingen.

4.10 Vi er ikke forpliktet til å levere en vare til deg, før vi har godkjent din bestilling. Med mindre vi øyeblikkelig bekrefter at vi godkjenner din bestilling, er e-poster, brev eller andre bekreftelser kun til bruk for informasjonsformål og utgjør ikke ordrebekreftelsen. Av ordrebekreftelsen vil det fremgå et bestillingsnummer og detaljer om din bestilte vare. Vi kan etter vår egen bedømmelse avslå din bestilling av flere grunner, herunder hvis varen fra ikke er disponibel. Vi kan eksempelvis tilby deg en alternativ vare, noe som vil kreve at du gjør din bestilling på nytt.

4.11 En kontrakt skal utformes, og vi binder oss juridisk til å levere varen til deg, når vi har godkjent din bestilling. Godkjennelse vil finne sted i det øyeblikk du mottar en e-post fra oss i form av et dokument betegnet som ordrebekreftelse, hvor det står at vi godkjenner din bestilling. Vår ordrebekreftelse vil bli ansett som gyldig når den er blitt sendt fra oss.
Frem til det øyeblikk vi har godkjent din bestilling, forbeholder vi oss retten til å avvise din bestilling, på samme måte som du har rett til å annullere din bestilling. Hvis vi eller du har annullert bestillingen før vi har godkjent den, vil vi øyeblikkelig refundere den betaling av varen som kan ha blitt foretatt av deg eller ditt kreditt- eller debetkortselskap i forbindelse med bestillingen.

4.12 Hvis du oppdager at du har gjort en feil ved bestillingen etter at du har sendt bestillingen på hjemmesiden, kontakt oss, vennligst, så snart som mulig på info@norskebunader.no.
Vi kan likevel ikke garantere at vi kan endre din bestilling i overensstemmelse med dine ønsker.

4.13 En kontrakt kan bare omhandle de varer som vi har godkjent levering av i ordrebekreftelsen. Vi er ikke forpliktet til å levere andre varer som kan være en del av din bestilling før vi har sendt deg en ordrebekreftelse vedrørende disse varer.

4.14 Du må bare gi nøyaktige og ikke misvisende opplysninger til oss eller på hjemmesiden. Opplysningene skal være oppdaterte og du er selv ansvarlig for å informere oss om endringer.

4.15 Hver kunde kan kun ha én aktiv konto. Vi forbeholder oss retten til å slette kontoer i henhold til bestemmelsene i 4.1. Dersom en kunde handler i strid med disse vilkårene, vil vi enten sende vedkommende en advarsel eller slette eller endre vedkommendes konto i tråd med de gjeldende bestemmelsene (de virtuelle ordensreglene).

4.16 Norske Bunader forbeholder seg retten til å kredittvurdere din forespørsel om betaling etterskuddsvis ved bruk av faktura. Norske Bunader forbeholder seg retten til å avslå din søknad eller begrense kredittbeløpet avhengig av utfallet av kredittvurderingen. For å sørge for sikker identifisering ved kredittvurderingen, innhenter Norske Bunader ditt fødselsnummer. Personopplysninger som innhentes i forbindelse med kredittvurderingen behandles i tråd med gjeldende lovgivning og våre retningslinjer for personvern.

4.17 Betaling,
Når kjøper har bestilt en eller flere produkt og lagt inn kort/konto informasjon for betaling, blir totalsummen på kjøpet trukket fra kjøpers konto når bestillingen er godkjent.
Ved bestilling av bunad betales det et depositum med en gang. Depositumet blir trukket fra kjøpers kort/konto når bestillingen er godkjent. Depositumet blir trukket fra totalsummen når bunaden utleveres.
Ved kjøp av varer som skal produseres og ikke er på lager, blir totalsummen av produktet trukket fra kjøpers kort/konto når bestillingen er godkjent.

 

5. Levering

5.1 Vårt mål er å levere varen til den leveringsadresse som du har angitt i bestillingen.

5.2 Vårt mål er å levere innenfor det tidsrom vi oppga da du bestilte (oppdatert i ordrebekreftelse), men vi kan ikke love en nøyaktig dato, verken når du gjør en bestilling eller på ordrebekreftelsen.
Vi har som mål alltid å levere lagervare i løpet av 3–7 virkedager fra den dag vi godkjenner en bestilling, men vi kan ikke garantere noen faste leveringsdatoer annet enn at vi skal levere innen 30 dager fra bestillingen er godkjent.

5.3 Vi skal informere deg hvis vi ikke er i stand til å imøtekomme vår angitte leveringsdato, men i det omfang det er tillatt ved lov, står vi ikke til ansvar for noen tap, erstatninger, omkostninger, skader eller utgifter i forbindelse med for sen levering.

5.4 Vi leverer i forpakning, tilpasset størrelsen på din ordre.

5.5 Etter leveringen går ansvaret for varen over til deg. Men hvis leveringen blir forsinket i forbindelse med kontraktbrudd forårsaket av deg, overdras ansvaret for varen til deg på den dato hvor leveringen skulle ha funnet sted. Fra det tidspunkt hvor ansvaret går over til deg, kan vi ikke være ansvarlige for tap eller ødeleggelse av varen.

5.6 Det er ditt ansvar å være forsiktig når du åpner varens forpakning så varen ikke skades, særlig ved bruk av skarpe gjenstander.

5.7 Du skal sørge for at du på det tidspunkt som er angitt av oss kan motta varen på sikkert vis, uten unødvendig forsinkelse.

5.8 Hvis levering eller avhentning forsinkes p.g.a. din ubegrunnede avvisning av leveransen, eller hvis du ikke (i løpet av to uker etter vårt første forsøk på å levere varen til deg) godkjenner leveringen eller avhenter varen hos postkontoret, kan vi (uten å påvirke andre rettigheter eller andre mulige løsninger for oss) gjøre ett eller begge av følgende:

a) kreve deg for betaling for begrunnede oppbevaringsgebyrer eller andre begrunnede omkostninger som skulle oppstå for oss; eller

b) gjøre varen utilgjengelig for levering eller avhentning og meddele deg at vi øyeblikkelig annullerer den inngåtte kontrakten. I dette tilfelle vil vi refundere det allerede betalte beløp i henhold til den gjeldende kontrakt enten til deg eller til ditt kreditt- eller debetkortselskap, fratrukket depositum og våre begrunnede administrasjonsgebyrer (inklusiv leveringsforsøk, etterfølgende tilbakelevering av varen, samt mulige oppbevaringsgebyrer, som beskrevet i avsnitt 5.11 (a ovenfor).

5.9 Det er ditt ansvar å sikre at varene er tilstrekkelig egnet til dine behov, og at de oppfyller dine individuelle krav. Vi garanterer ikke for at varene vil oppfylle dine individuelle krav. Ved kjøp av målsydd vare, garanterer vi for at den er laget i henhold til de mål som er til grunn for bestillingen.

5.10 Ved kjøp av skreddersydd vare garanterer vi at varen, etter tilpassing av skredder på vår systue, er tilpasset din passform. Velger du derimot å gå i mot skredders anbefalinger, ved tilpasning, kan det medføre et tillegg for ytterligere justering.

 

6. Annullering

6.1 Vi kan annullere en kontrakt hvis en vare av forskjellige grunner ikke er tilgjengelig. I dette tilfelle vil vi informere deg og refundere din betaling.

6.2 Vi vil normalt benytte oss av den samme metode til å refundere, som du benyttet ved betalingen av varen. Kunden har rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet inklusiv frakt innen 14 dager om han/hun hever kjøpet. Regelen gjelder fra den dag foretaket mottok henvendelsen. Dersom foretaket foretar omleveranse eller avhjelper ved reklamasjon, skal eventuelle fraktkostnader tilbakebetales innen 14 dager fra foretaket har mottatt den reklamerte varen.

 

7. Annullering fra din side, når varen er i feilfri stand

7.1 I overensstemmelse med resten av dette avsnitt 7, uavhengig av dine andre rettigheter vedrørende defekte varer, kan du på den betingelse at du informerer oss skriftlig om dette innen 30 dager etter leveringen av varen, annullere en kontrakt og returnere den leverte vare på vårt ansvar, hvis du ikke skulle være fornøyd med den. Henvendelsen skal sendes skriftlig eller via en av nedenstående kommunikasjonsmåter:

E-post: info@norskebunader.no

Telefon 23296670

Post: Norske Bunader Oslo AS

Ullernchausseen 1

0377 Oslo

Din henvendelse er gyldig fra den sendes.

Når først du er i besittelse av en vare, er det ditt ansvar å oppbevare den og behandle den hensiktsmessig. Varen skal returneres i sin originale tilstand.

Hvis du vil returnere en vare tilsendt pr post, skal du benytte følgende fremgangsmåte:

1) Benytt angrerettskjema eller returrettskjema (det som passer for situasjonen) som fulgte varen i pakken, fyll ut med dine spesifikasjoner.

2) Pakk varene i originalemballasjen og legg dem i en passende eske. Bruk gjerne esken varene ble sendt i. Lukk esken forsvarlig, og returner varen til oss. Du besørger selv frakt for tilbakeførsel.

3) Lever pakken inn på nærmeste postkontor eller post i butikk.

7.2 Du har også mulighet til å sende inn din annullering innen 14 dager etter levering av varen ved å bruke angrerettskjemaet laget av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

7.3 Hvis du annullerer i henhold til dette avsnitt 7:

Når du har underrettet oss om at du ønsker å annullere kontrakten, vil ethvert beløp overført til oss bli refundert til deg (med unntak av varer som krever depositum) så snart som mulig og senest innen 14 dager etter at Norske Bunader fikk varen i retur.

7.4 I forbindelse med bestillingen av en vare med gavekort eller rabatt, forbeholder vi oss retten til å refundere beløpet på din annullerte bestilling eller returnerte vare ved å kreditere din kundekonto med bestillingens beløp.

 

8. Defekt vare

8.1 Vi garanterer, at

a) varen leveres skadefri og i den bestilte mengde; og

b) at varen stemmer overens med fabrikantens siste offentliggjorte instruksjoner, som du kan se på hjemmesiden eller i vår varebeskrivelse, når du bestiller.

8.2 Varen er ment å bli brukt i streng overensstemmelse med fabrikantens siste offentliggjorte instruksjoner, som kan ses på hjemmesiden eller på varen selv. Det er ditt ansvar å forsikre deg om at du bruker varen i overensstemmelse med disse instruksjonene.

8.3 Før levering kan vi foreta mindre justeringer i forhold til materiale, farge, vekt, mål, design eller andre detaljer innenfor rimelig omfang.

8.4 For å kunne tilby deg en løsning på problemer omkring defekt vare, har vi bruk for din hjelp og din bekreftelse av en viss informasjon vedrørende varen, inklusiv at:

a) du spesifiserer detaljene omkring hvordan varen er blitt skadet eller defekt; og

b) at du oppgir bestillingsnummeret og lignende annen informasjon som vi vil be deg om.

8.5 Dersom du ønsker at vi skal reparere, erstatte eller refundere varen slik at den tilpasses den gjeldende kontrakt og vi mener at varen er:

a) blitt misbrukt eller utsatt for forsømmelse, uhensiktsmessig eller utilstrekkelig behandling, uaktsomhet, skade eller anormale forhold; eller

b) at den har vært involvert i et uhell eller er blitt skadet som følge av ukorrekt justering eller reparasjon; eller

c) blitt behandlet eller brukt i motstrid med fabrikantens instruksjoner for varen; eller

d) blitt redusert av vær eller slitasje.

Etter at vi har mottatt varen, kan vi beslutte å ikke reparere, erstatte eller refundere varen for deg, og/eller vi kan kreve at du betaler for transport- og serviceomkostninger i henhold til våre dertil gjeldende priser og gebyrer. Beløpet vil opplyses deg før vi sender faktura pr epost. I det omfang dette er tillatt ved lov, er vi ikke ansvarlige for tap, ansvar, omkostninger, skader, gebyrer eller utgifter, som er et resultat av dette.

 

9. Gavekort og rabattkoder

9.1 Rabatter i kampanjeperioder vil opplyses direkte på nettsiden, og prisene vil gjenspeile dette.
Dersom du har fått tilsendt en personlig rabattkode pr epost kan denne innløses i nettbutikken ved betaling. Spesielle detaljer vedrørende rabattkoder finnes i avsnitt 9.7 og for gavekort i avsnitt 9.8.

9.2 For å innløse rabattkoder klikk vennligst inn på ”Min konto” på hjemmesiden.

9.3 Vi kan sende rabattkoder til deg pr. e-post. I henhold til avsnitt 10.2, er vi ikke ansvarlige for feil i mottakerens e-postadresse.

9.4 Hvis du har en rabattkode kan disse brukes av andre enn deg, og du kan oppgi retten til å benytte disse rabattkoder.

9.5 I tilfelle av bedrag, forsøk på svindel eller i tilfelle av mistanke om andre ulovlige aktiviteter i forbindelse med anskaffelse av gavekort eller innløsning av dette på hjemmesiden, er vi berettiget til å lukke din kundekonto og/eller kreve andre betalingsformer.

9.6 Vi er ikke ansvarlige for tap, tyveri eller uleselighet av gavekort eller rabattkode.

9.7 Vilkår for innløsningen av rabattkoder

a) Fra tid til annen kan kampanjer vare i form av rabattkoder som sendes til deg via e-post, og som kan brukes på hjemmesiden. Rabattkoder kan kun innløses på hjemmesiden.

b) Rabattkoder er kun gyldige i det spesielle tidsrom som er angitt på dem, og de kan bare innløses én gang og kan ikke benyttes i forbindelse med andre rabattkoder. Visse merker kan utelukkes fra rabattkodene.

c) En rabattkodes kreditt kan ikke brukes til å betale for varer tilbudt av tredjepart, foruten om på vår hjemmeside.

d) Hvis du bestiller en vare hvis pris er mindre enn rabattkodens verdi, vil differansen ikke bli refundert.

e) En rabattkodes kreditt kan verken samle renter eller ha kontantverdi.

f) Hvis rabattkodens kreditt ikke rekker til bestillingen, kan du utligne differansen gjennom betaling.

g) Hvis du har brukt en rabattkode ved kjøpet, forbeholder vi oss retten til å belaste deg for den opprinnelige prisen på de varene du beholder, hvis - på grunn av din retur - den samlede verdien av bestillingen din reduseres til under verdien av rabattprisen.

9.8 Vilkår for innløsning av gavekort:

a) Du kan dessverre ikke kjøpe gavekort på hjemmesiden.
Gavekort kan kjøpes i våre fysiske butikker, eller ved kontakt med oss på info@norskebunader.no. Disse gavekort vil bli sendt pr. e-post eller post.

b) Gavekort kan ikke brukes i nettbutikken, kun i våre fysiske butikker.
Dersom du ikke har mulighet til å benytte våre fysiske butikker, og ønsker å bruke gavekort, ber vi deg ta kontakt med oss på info@norskebunader.no så hjelper vi deg videre.

c) Gavekort kan ikke brukes til å kjøpe flere gavekort.

d) Et gavekorts kreditt kan verken samle renter eller ha kontantverdi. Det er ikke mulig å løse inn gavekort etter at betalingen er gjennomført.

e) Bestillingen av et gavekort kan annulleres ved å kontakte oss på 23296670, innen gavekortet er blitt innløst. Et gavekort betraktes som innløst, hvis det er blitt brukt til betaling ved bestilling.

f) Hvis gavekortets kreditt ikke dekker bestillingen, kan du utligne differansen gjennom betaling.

g) Du kan benytte så mange gavekort som du vil når du skal betale for en bestilling, og gavekort må gjerne brukes i forbindelse med en rabatterte bestillinger.

 

10. Begrenset ansvar

10.1 Dette avsnitt 10 gjelder for samtlige avsnitt og legger frem vårt samlede ansvar og din ene og eksklusive rettsbeskyttelse i forbindelse med:

a) utførelse, ikke-utførelse, antatt utførelse eller forsinkelse i utførelse av disse generelle vilkår, en kontrakt eller hjemmesiden (eller en hvilken som helst del av den eller dem); eller

b) på annet vis i relasjon til disse generelle vilkår, eller inndragelsen eller utførelsen av disse generelle vilkår.

10.2 Ikke noe i disse generelle vilkår kan ekskludere eller begrense:

ansvar som ikke kan ekskluderes eller begrenses av gjeldende lov; eller

10.3 at vi i utførelsen av forpliktelsene under disse generelle vilkår ser det som vår eneste plikt å utøve passende omhu og etterrettelighet.

10.4 I henhold til avsnitt 10.2

Garanterer vi ikke for, og vi utelukker alt ansvar av noe slag for, utsendelsen, mottakelsen eller mislykket utsendelse eller mottakelse av varer av en hvilken som helst art.

10.5 Som nevnt i avsnitt 10.2, aksepterer vi ikke, og vil følgelig utelukke ethvert ansvar for, pliktforsømmelse utover det ansvar som oppstår i forbindelse med disse generelle betingelser.

10.6 I disse generelle vilkår:

a) ”Ansvar” betyr ansvar i eller for kontraktbrudd, pliktforsømmelse, villedelse, skadeserstatning eller enhver annen handling i forbindelse med eller oppstått i forbindelse med disse generelle betingelser, herunder uten begrensning, ansvar som uttrykkelig er forutsatt i henhold til disse generelle betingelser, eller som oppstår på grunn av invaliditet eller manglende mulighet for håndhevelse av noen av disse generelle vilkår (for så vidt angår formålet med denne definisjonen, at alle henvisninger til ”generelle betingelser” anses for å omfatte enhver sikkerhetskontrakt); og

b) ”Pliktforsømmelse” betyr manglende overholdelse av enhver forpliktelse oppstått som følge av uttrykkelige eller stilltiende betingelser i en kontrakt om å utøve passende omhu og etterrettelighet i utøvelsen av en kontrakt.

 

11. Reklamasjon og behandling av klager

11.1 Vi utøver våre forpliktelser ut fra disse generelle betingelser med rimelig omhu og etterrettelighet.

11.2 Vi legger stor vekt på at våre kunder er fornøyde. Du kan kontakte oss når som helst ved hjelp av kontaktopplysninger i avsnitt 1.1 av disse generelle betingelser. Vi vil forsøke å løse dine problemer så snart som mulig og vil kontakte deg ved mottagelsen av eventuelle relevante forespørsler eller klager. I reklamasjonssaker skal fabrikanten ofte involveres, noe som kan ta lengre tid å løse enn regulære forespørsler eller klager.

11.3 I tilfelle av klage vil det hjelpe oss hvis du beskriver begrunnelsen for din klage så nøyaktig som mulig, og i hvert enkelt tilfelle sender oss kopier av bestillingen eller det bestillingsnummer som vi tildelte deg i bekreftelsen eller ordrebekreftelsen. Hvis du ikke har mottatt noen henvendelse fra oss innen fem (5) virkedager, bes du foreta ytterligere forespørsler. I sjeldne tilfeller kan dine e-poster være stanset av våre spamfiltre eller ikke nå oss fordi korrespondansen på annen måte er gått tapt.

11.4 Skadede varer og reklamasjonsrett

Når du mottar din ordre, er det viktig å sjekke varene for skader eller feil. Skulle varen være skadet eller ødelagt, kan du kontakte oss via info@norskebunader.no for videre instruksjoner.

Du har reklamasjonsrett i 2 år i henhold til norsk lov, ved å gi oss en tilbakemelding innenfor rimelig tid etter du mottok varen.

 

12. Personvern, sikkerhet og personopplysninger

I forbindelse med bestillingen, godtar du av vi lagrer og bruker informasjon om deg. Dette gjør vi for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde.Vi vil ikke dele din personlige informasjon til tredjepart.

 

13. Forhold utenfor vår kontroll

13.1 Vi er ikke ansvarlige overfor deg i tilfelle av overtredelse, hindring eller forsinkelse i oppfyllelsen av en kontrakt utformet utenfor vår kontroll, herunder uten begrensning alle handlinger fra tredjeparter (herunder uten begrensning hackere, leverandører, regjeringer, halvstatlige, overnasjonale eller lokale myndigheter), opprør, opptøyer, sivile uroligheter, krig, fiendtligheter, krigslignende operasjoner, nasjonale nødsituasjoner, terrorisme, piratvirksomhet, arrestasjoner, begrensninger eller fengsling av enhver kompetent myndighet, streik eller kombinasjoner eller lockout av arbeidere, epidemi, brann, eksplosjon, storm, oversvømmelse, tørke, værforhold, jordskjelv, naturkatastrofe, ulykke, mekanisk sammenbrudd, tredjepartssoftware, svikt eller problemer med forsyninger til offentlige tjenesteytelser (herunder elektriske, telekommunikative eller internettbaserte feil), mangel på eller manglende evne til at oppnå leveranser, materialer, utstyr eller transport ("Force Majeure"), uansett om de gjeldende omstendigheter kunne ha vært forutsett.

13.2 Enten du, eller vi, kan omgående oppsi en kontrakt skriftlig i tilfelle av at Force Majeure strekker seg over en periode på åtte virkedager eller mer. I et slikt tilfelle er verken du eller vi ansvarlige overfor den annen på grunn av oppsigelsen (annet enn for tilbakebetalingen av en vare allerede betalt av deg, men ikke levert).

13.3 Hvis vi har påtatt oss å levere identiske eller lignende varer til mer enn én kunde og forhindres i å oppfylle våre forpliktelser fullt ut på grunn av Force Majeure, er det etter vårt skjønn, hvilke kontrakter vi vil utføre og i hvilket omfang.

 

14. Mislighold, avvikling

14.1 Hvis du:

Handler i strid med dine forpliktelser under kontrakt, kan vi øyeblikkelig oppsi den gjeldende kontrakt skriftlig og bevare ethvert forskudd, og du skal holde oss skadesløse mot alle krav, tap, skader, passiver, omkostninger og utgifter av tenkelig art, som følge av enhver slik oppsigelse, og alle skyldige beløp til oss, skal du betale øyeblikkelig.

14.2 Oppsigelse av en kontrakt skjer uten forbehold av eventuelle påløpte rettigheter eller motforholdsregler for enten deg eller oss. Oppsigelse av en kontrakt vil ikke påvirke ikrafttredelse eller fortsatt gyldighet av enhver bestemmelse som er uttrykkelig eller implisitt bestemt å tre i kraft eller fortsatt være gyldig ved eller etter oppsigelsen.

 

15. Påminnelser

15.1 Enhver påminnelse i henhold til en kontrakt skal være skriftlig og kan leveres personlig, som forhåndsbetalt, som et registrert leveringsbrev eller via e-post til den relevante part på dennes sist kjente post- eller e-postadresse.

15.2 Enhver påminnelse pr. post anses å ha vært ekspedert fem (5) virkedager etter det samme er blitt bokført. Enhver oppsigelse via e-post anses som ekspedert, når e-posten kan bevises å være mottatt av mottakerens server. Ved beviset på en slik mottagelse er det tilstrekkelig å bevise at enten brev eller e-post er blitt korrekt adressert, og i de gitte tilfeller at påminnelsen er bokført som et forhåndsbetalt brev, et registrert leveringsbrev eller som sendt eller at en leveringsrapport er mottatt.

 

16. Påminnelser

16.1 Ved rimelige anstrengelser forsøker vi å overholde eventuelle relevante markedsføringslover og -forskrifter vedrørende hjemmesiden.

 

17. Generelt

17.1 Vi registrerer og oppbevarer din bestilling og disse generelle vilkår i seks år etter at vi har akseptert din ordre. I forbindelse med fremtidige referanser vil vi imidlertid råde deg til å skrive ut og oppbevare en kopi av disse generelle vilkår, din bestilling, bekreftelsen og ordrebekreftelsen.

17.2 Ingen feil eller forsinkelse, fra oss eller deg, i utøvelsen av rettighetene under disse generelle vilkår eller en kontrakt skal fungere som en opphevelse av denne rett eller utvide eller påvirke alle andre eller etterfølgende omstendigheter eller forringe noens rettigheter eller rettsmidler i forbindelse med det eller på noen måte endre eller minske våre eller dine rettigheter i henhold til disse generelle vilkår eller en kontrakt.

17.3 Hvis noe avsnitt i disse generelle vilkår eller en kontrakt skal bli erklært eller erklæres ugyldig eller umulig å håndheve av en kompetent domstol, berører en slik ugyldighet eller omstøtelse på ingen måte andre avsnitt eller deler av andre avsnitt, som alle skal forbli i kraft og med virkning, så lenge disse generelle betingelser eller en kontrakt skal kunne fortsette å være i kraft uten å bli erklært ikke-håndhevelig.

17.4 Du skal ikke tildele, overføre, overta, debitere eller sette bort avtaler på noen annen måte med disse generelle vilkår eller med en kontrakt, hvilket også gjelder alle eller noen av dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse generelle vilkår eller en kontrakt.

17.5 Ikke noe i disse generelle vilkår eller en kontrakt skal opprette eller anses for å opprette et partnerskap, et agentur eller et forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, mellom deg og oss.

17.6 Ingen personer som ikke er en del av disse generelle vilkår eller en kontrakt, skal erverve rettigheter til eller rett til å nyte godt av disse vilkår, selv om visse personer har påberopt seg noe slikt eller har tilkjennegitt at enhver part i disse generelle vilkår eller en kontrakt er innforstått med dette forhold.

17.7 Disse generelle vilkår og en kontrakt (og alle ikke-kontraktsmessige forbindelser som oppstår på grunn av eller forbundet med dem) skal beskyttes av norsk lov. Både vi og du aksepterer herved den ikke-eksklusive norske retts jurisdiksjon. Alle handler, korrespondanse og kontakt mellom oss skal være på norsk.

 

18. Tillegg til de generelle forretningsbetingelser og vilkår

Vi forbeholder oss retten til å endre disse generelle vilkår til enhver tid. Alle endringer av disse generelle vilkår vil bli lagt ut online på hjemmesiden. Fortsatt bruk av hjemmesiden vil imidlertid anses som å utgjøre aksepten av de nye generelle vilkår.

 

Utgave: januar 2021